هیثم نور نسینی الدنیا آهنگ از آی ریتم

هنرمند: هیثم نوراثر: نسینی الدنیا

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

نامشخص

+ ورس اول +

| نسینی الدنیا نسینی العالم |

| دوبنی حبیبی وسبنی أقلک |

| أحلى کلام لو ألف الدنیا لو ألف العالم |

| مش ممکن زی غرامک إنت ألاقی غرام |

+ کراس +

| لو أقلک إنی بحبک الحب شویة علیک |

| لو ثانیة أنا ببعد عنک برجع مشتاق لعینیک |

| ضمنی خلیک ویایا دوبنی ودوب فی هوایا |

| تعالى نعیش أجمل أیام |

+ ورس دوم +

| کان أجمل یوم فی حیاتی |

| یوم ما قبلتک یا حیاتی |

| مقدرتش أتحمل |

+ کراس +

| لو أقلک إنی بحبک الحب شویة علیک |

| لو ثانیة أنا ببعد عنک برجع مشتاق لعینیک |

| ضمنی خلیک ویایا دوبنی ودوب فی هوایا |

| تعالى نعیش أجمل أیام |

هیثم نور عزیز و خوش قلب آهنگ جدید به نام نسینی الدنیا را به بازار موسیقی ارائه کرد. این اثر دارای ساز بندی بسیار قشنگی است و کیفیت خوبی را دارد.

هیثم نور نسینی الدنیا

+ صفحه هیثم نور را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: