برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh آهنگ های پر طرفدار دی ۱۴۰۱ فراز فراهانی رنسانس پست ویژه آی ریتم


موزیک ویدئو

73 موسیقی

موزیک ویدئو

موزیک ویدئو شامل یک فایل تصویری به صورت ویدیو می باشد که برای یک آهنگ در نظر گرفته می شود. این فایل ها دارای سناریو های مخصوصی هستند.