برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh Top Of Mordad 1402 پوریا آرین لبخند پست ویژه آی ریتم


موزیک ویدئو

83 موسیقی

موزیک ویدئو

موزیک ویدئو شامل یک فایل تصویری به صورت ویدیو می باشد که برای یک آهنگ در نظر گرفته می شود. این فایل ها دارای سناریو های مخصوصی هستند.