برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh بهترین موزیک های شهریور 1401 ماه محرم 1401 تبلیغات پست ویژه آی ریتم


مصاحبه هنرمندان

19 موسیقی

مصاحبه هنرمندان شامل گفت گوی اختصاصی آی ریتم با یک هنرمند می شود که در قالب یک مکالمه متنی می شود. از هر هنرمند ده سوال تخصصی و عمومی پرسیده می شود.