برای بستن ESC را فشار دهید


Post Vizeh آهنگ های پر طرفدار آبان ماه 1400 آهنگ احسان کریمی آدم محبوب Pakhsh

مصاحبه هنرمندان

5 موسیقی

مصاحبه هنرمندان با آی ریتم که توسط کارشناسان سایت آی ریتم با بهترین هنرمندان و خوانندگان مطرح کشوری صورت می گیرد.

این مصاحبه بر اساس تعداد زیادی سوال می باشد

که توسط کارشناسان سایت طراحی شده اند

و بر همین اساس هنرمندان عزیز نیز به این سوالات پاسخ می دهند.