برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh Top Of Ordibehesht 1402 دلی احسان کریمی دنیای کاغذی پست ویژه آی ریتم


مصاحبه هنرمندان

22 موسیقی

مصاحبه هنرمندان

مصاحبه هنرمندان شامل گفت گوی اختصاصی آی ریتم با یک هنرمند می شود که در قالب یک مکالمه متنی می شود. از هر هنرمند ده سوال تخصصی و عمومی پرسیده می شود.