برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh آهنگ های پر طرفدار بهمن ۱۴۰۲
مجید مصطفایی زخمی
پست ویژه آی ریتم


مصاحبه هنرمندان

24 موسیقی

مصاحبه هنرمندان

مصاحبه هنرمندان شامل گفت گوی اختصاصی آی ریتم با یک هنرمند می شود که در قالب یک مکالمه متنی می شود. از هر هنرمند ده سوال تخصصی و عمومی پرسیده می شود.