برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


آکورد آهنگ ها

28 موسیقی

آکورد آهنگ ها

آکورد آهنگ ها شامل یک پکیج بسیار منظم و حرفه ای از آکورد آهنگ های معروف می باشد که در این دسته قرار می گیرند. این آکورد ها برای ساز های مختلف آماده شده است.