برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh Top Of Ordibehesht 1402 دلی احسان کریمی دنیای کاغذی پست ویژه آی ریتم


آکورد آهنگ ها

27 موسیقی

آکورد آهنگ ها

آکورد آهنگ ها شامل یک پکیج بسیار منظم و حرفه ای از آکورد آهنگ های معروف می باشد که در این دسته قرار می گیرند. این آکورد ها برای ساز های مختلف آماده شده است.