برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh آهنگ های پر طرفدار دی ۱۴۰۱ فراز فراهانی رنسانس پست ویژه آی ریتم


آهنگ های محلی فولک

104 موسیقی

آهنگ های محلی فولک

آهنگ های محلی شامل موزیک هایی از یک منطقه و یا ناحیه خاص هستند که از تکنیک ها و مهارت های هارمونی ویژه ای برای خود دارند. به این موزیک ها فولکلور نیز گفته می شود.

امیرعلی آشیری کد شلال


مدیریت

امیرعلی آشیری کد شلال از آی ریتم

هنرمند: امیرعلی آشیری • اثر: کد شلال

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

امیرعلی آشیری حسرت دیدن


مدیریت

امیرعلی آشیری حسرت دیدن از آی ریتم

هنرمند: امیرعلی آشیری • اثر: حسرت دیدن

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

امیرعلی آشیری اسم ری زون


مدیریت

امیرعلی آشیری اسم ری زون از آی ریتم

هنرمند: امیرعلی آشیری • اثر: اسم ری زون

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

آرش خوشنواز سلامتی عشقوم


مدیریت

آرش خوشنواز سلامتی عشقوم از آی ریتم

هنرمند: آرش خوش نواز • اثر: امشو شو لغزش

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

محمد آقاجانی حال غمگین


مدیریت

محمد آقاجانی حال غمگین از آی ریتم

هنرمند: محمدآقاجانی • اثر: حال غمگین

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

احمد محمدی حال خراب


مدیریت

احمد محمدی حال خراب موزیک از آی ریتم

هنرمند: احمد محمدیاثر: حال خراب

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

حسین طالبی فرشته کوهی


مدیریت

حسین طالبی فرشته کوهی از آی ریتم

هنرمند: حسین طالبیاثر: فرشته کوهی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

شایان محمدنیا آکیجا


مدیریت

شایان محمدنیا آکیجا موزیک از آی ریتم

هنرمند: شایان محمدنیااثر: آکیجا

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

احمد اندواری یک استان


مدیریت

احمد اندواری یک استان از رسانه آی ریتم

هنرمند: احمد اندواریاثر: یک استان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

احمد محمدی دنیا ندمه تره


مدیریت

احمد محمدی دنیا ندمه توره از آی ریتم

هنرمند: احمد محمدی • اثر: دنیا ندمه توره

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید