×

آهنگ های محلی فولک BIOGRAPHY

آهنگ های محلی فولک امروزه هر منطقه یا ناحیه از جهان موسیقی مخصوص به خودشان را دارند

هر منطقه نیز سبک متفاوتی را ارائه می دهند که به این موزیک ها، موسیقی فولک می گویند.

استفاده از ساز های ساخته شده اختصاصی در هر سبک نیز منحصر به فرد است و جذابیت خوبی را ایجاد می کند.

آهنگ های محلی فولک

در ایران نیز در استان های مختلف موزیک های مختلفی از جمله خراسانی، کردی، کرمانجی، ترکی، لری، بلوچی، شمالی و بندری و … موزیک های فولک یا محلی متفاوتی دارند. برای مثال در موزیک های بندری از ساز های دمام، عود، نی انبان و … استفاده می شود و در موزیک های شمالی دوتار، کیبورد و … متفاوت است.

 

طوی جان مرجن
علی اصغر باکردار هیوا من
محسن میرزاده ارمان ارمان
دانلود قسمت 5 سریال دراکولا