برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh ماه تیر 1401 تبلیغات پست ویژه آی ریتم


آهنگ های مذهبی

126 موسیقی

آهنگ های مذهبی

یکی از آثار فاخری که خواننده ها منتشر می کنند و هواداران بسیاری نیز دارد آهنگ های مذهبی و ارزشی هستند.

این دسته از موسیقی ها، موزیک هایی در وصف سالار شهیدان امام حسین

یا دیگر امامان می باشد و چه به صورت نوحه و

یا چه به صورت مولودی خوانی مورد استفاده هستند.

بچه هیئتی ها نیاز مبهمی به این شکل موسیقی ها دارند.

از مهم ترین های این سبک موسیقی ها نیز استفاده از فضاهای محرمی و نی و ساز هایی مثل طبل ریز و سینه زدن و … تنظیم کننده ها استفاده می کنند.

تاکنون خواننده های بسیاری در این سبک از موسیقی آهنگ هایی منتشر کرده اند.

عرفان رضایی آرام جانم


رسانه آی ریتم

عرفان رضایی آرام جانم از رسانه آی ریتم

هنرمند: عرفان رضاییاثر: آرام جانم

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

مسعود امین مجید محرم دوست دارم


رسانه آی ریتم

مسعود امین مجید محرم هاتو دوست دارم

هنرمند: مسعود امین مجیداثر: محرم هاتو

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

علیرضا درویشی هیهات


رسانه آی ریتم

علیرضا درویشی هیهات آهنگ از آی ریتم

هنرمند: علیرضا درویشی اثر: هیهات

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

احمد ایزدی دل منم حرم میخواد


رسانه آی ریتم

احمد ایزدی دل منم حرم میخواد از آی ریتم

هنرمند: احمد ایزدی اثر: دل منم حرم میخواد

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

صادق حیدری بین الحرمین


رسانه آی ریتم

صادق حیدری بین الحرمین از رسانه آی ریتم

هنرمند: صادق حیدریاثر: بین الحرمین

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

مونو بند دعای مادرمه


رسانه آی ریتم

مونو بند دعای مادرمه از آی ریتم

هنرمند: مونو بنداثر: دعای مادرمه

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

حمیدرضا بصیرت رگ ماه


رسانه آی ریتم

حمیدرضا بصیرت رگ ماه از آی ریتم

هنرمند: حمیدرضا بصیرتاثر: رگ ماه

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عباس محمدی باغملایی میراث


رسانه آی ریتم

عباس محمدی باغملایی میراث از آی ریتم

هنرمند: عباس محمدی باغملایی • اثر: میراث

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

علی خوش رفتار وقتی که میمیرم


رسانه آی ریتم

علی خوش رفتار وقتی که میمیرم از آی ریتم

هنرمند: علی خوش رفتار اثر: وقتی که میمیرم

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

نیام با نام ابوالفضل


رسانه آی ریتم

نیام با نام ابوالفضل از آی ریتم

هنرمند: نیام اثر: با نام ابوالفضل

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

بهرام ابوالحسنی آقام آقام حسین


رسانه آی ریتم

بهرام ابوالحسنی آقام آقام حسین از آی ریتم

هنرمند: بهرام ابوالحسنیاثر: آقام آقام حسین

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

علی دستمنان ای روی تو ماه تمام


رسانه آی ریتم

علی دستمنان ای روی تو ماه تمام از آی ریتم

هنرمند: علی دستمنان • اثر: ای روی تو ماه تمام

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید