برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh آهنگ های پر طرفدار آبان ۱۴۰۲
پست ویژه آی ریتم


JONNY SOUTHARD

14 آهنگ

جانی ساوارد، Jonny Southard ،  آهنگساز اهل لندن، انگلیس است. او به عنوان پیانیست، موسیقی بی کلام را اغلب با استفاده از پیانو به عنوان ساز اصلی، آهنگسازی می کند. علاقه وی به انواع موسیقی ، به ویژه الکترونیک، دانه ها را برای طیف متنوعی از تأثیرات موسیقی، از جمله هارمونی های قومی مانند که امروزه در موسیقی او می شنوید، کاشت. پس از 13 سال آموزش کلاسیک پیانو ، همراه با جذابیت قدرت موسیقی برای برانگیختن احساسات ، دنیای صوتی که او امروز ایجاد می کند ، فاصله ای بین محیط موسیقی متن فیلم و ظرافت امپرسیونیسم را ایجاد می کند. جانی از مناظر و دنیای طبیعی الهام گرفته شده است. در سراسر جهان با بیش از 7 میلیون طرفدار در Spotify و 1 میلیون در Apple Music به رسمیت شناخته شده است.

| زمینه تخصصی: نوازنده ، آهنگساز

| ژانر کاری: نیو ایج

| سال شروع کاری: –

| ساز تخصصی: پیانو

جانی ساوتارد نوسانات


مدیریت

جانی ساوتارد نوسانات از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Oscillations

جانی ساوتارد نوسانات

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Oscillations • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد قلمروهای نقره ای


مدیریت

جانی ساوتارد قلمروهای نقره ای از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Silver Realms

جانی ساوتارد قلمروهای نقره ای

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Silver Realms • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد هوای رقیق


مدیریت

جانی ساوتارد هوای رقیق با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Thin Air

جانی ساوتارد هوای رقیق

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Thin Air • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد تا آن موقع


مدیریت

جانی ساوتارد تا آن موقع با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Until Then

جانی ساوتارد تا آن موقع

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Until Then • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد برای لیلی


مدیریت

جانی ساوتارد برای لیلی با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / For Lilly

جانی ساوتارد برای لیلی

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: For Lilly • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد یادت باشد


مدیریت

جانی ساوتارد یادت باشد با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Remember

جانی ساوتارد یادت باشد

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Remember • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوتارد قطرات باران


مدیریت

جانی ساوتارد قطرات باران با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Raindrops

جانی ساوتارد قطرات باران

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Raindrops • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد سؤال چرا


مدیریت

جانی ساوتارد سؤال چرا با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Questioning Why

جانی ساوتارد سؤال چرا

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Questioning Why • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد رژ گونه


مدیریت

جانی ساوارد رژ گونه با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Rouge

جانی ساوارد رژ گونه

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Rouge • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد دامنه کوه


مدیریت

جانی ساوارد دامنه کوه با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Foothills

جانی ساوارد دامنه کوه

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Foothills • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد فصل ها


مدیریت

جانی ساوارد فصل ها با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Chapters

جانی ساوارد فصل ها

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Chapters • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد طغیان


مدیریت

جانی ساوارد طغیان با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Redolence

جانی ساوارد طغیان

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Redolence • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد عادت


مدیریت

جانی ساوارد عادت با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Inure

جانی ساوارد عادت

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Inure • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

جانی ساوارد سفت بنشین


مدیریت

جانی ساوارد سفت بنشین با دانلود مستقیم از سایت آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Jonny Southard / Sit Tight

جانی ساوارد سفت بنشین

نام هنرمند: جانی ساوارد • نام اثر: Sit Tight • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید