مجتبی صالح زاده بلامیسر از رسانه آی ریتم

هنرمند: مجتبی صالح زادهاثر: بلامیسر

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: میلاد جهان

| دنیایه تی پا جیر فوکونم |

| تا تی دیل عاشق بوکونم |

| ماهه شبه چارده ی مانی کُررررر |

| تی مویه پریشانه کونی |

| اخه مره دیوانه کونی |

| هتو کی می نامه دوخانی کُررررر |

| ناز کونی مه تی نازه کشم |

| هر جا تی گولازه کشم |

| می دیلِ حرفَ خب دانی کُررررر |

| بی تو الکی خنده یمه |

| ایته گولِ پژمرده یمه |

| سایه بوبو می سر بمانی کُرررر |

| تی چوم گوله هف رنگِ خودایی |

| تی لوچان چی قشنگه خودایی |

| هتو می دوره گردی بلامیسر |

| بازم می دیل تره تنگه خودایی |

| زندگی تی اَمره شیرینه |

| من خوانم کی دونیا بیدینه |

| من تی کناره دیل خوشم کُرررر |

| غوصه هیزار رایه بوشه |

| خار اگه تی پای بوشه |

| من تی واسی مره کوشم کُرررر |

| می عمر وُ آرزو تویی |

| می دونه چومه سو تویی |

| خُب دانی تی نازه کَشم کُرررر |

| لیباسِ گول گول دوکونی |

| تی شانه سر مو فوکونی |

| دیل نارم از تی ور بَشم کُرررر |

| تی چوم گوله هف رنگِ خودایی |

| تی لوچان چی قشنگه خودایی |

| هتو می دوره گردی بلامیسر |

| بازم می دیل تره تنگه خودایی |

مجتبی صالح زاده عزیز این بار آهنگ بسیار جذاب به نام بلامیسر را به مارکت موسیقی منتشر نمود. بشنوید و لذت ببرید از شنیدن این ترانه زیبا!

مجتبی صالح زاده بلامیسر

+ صفحه مجتبی صالح زاده را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: