سینا سرلک داره بارون میباره از سایت آی ریتم

هنرمند: سینا سرلک • اثر: داره بارون میباره

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: اشکان شب افروز

 ملودی: اشکان شب افروز

+ ورس +

| داره بارون میباره تورو یادم میاره |

| که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم |

| نمیگی خسته و تنهام خودم بارون بارونم |

| همینجوری بره انگار دیگه تا صبح نمیمونم |

+ کراس +

| اگه رویای نابی بود دیگه رویای نابی نیست |

| میون ما دوتا انگار دیگه هیچ خاطراتی نیست |

| اتاقا سرد و بی نورند تموم آیینه ها کورن |

| تموم خاطرات ما نمیدونم چرا دورم |

| بدون تو بارونم دیگه اون بارون |

| قدیما رو ایوون دیگه نیست |

| واسه من سیله و طوفان نه دیگه |

| نم نم بارون توو خیابون دیگه نیست |

| بدون تو داغونم این شده |

| درمونم یاد تو بمونم همه وقت |

| دیگه باور ندارم واسم دوریش چه |

| سخته با من اون زیر بارون دیگه نیست |

| داره بارون میباره تورو یادم میاره |

| که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم |

+ ورس +

| داره بارون میباره تورو یادم میاره |

| که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم |

| نمیگی خسته و تنهام خودم بارون بارونم |

| همینجوری بره انگار دیگه تا صبح نمیمونم |

+ کراس +

| اگه رویای نابی بود دیگه رویای نابی نیست |

| میون ما دوتا انگار دیگه هیچ خاطراتی نیست |

| اتاقا سرد و بی نورند تموم آیینه ها کورن |

| تموم خاطرات ما نمیدونم چرا دورم |

| بدون تو بارونم دیگه اون بارون |

| قدیما رو ایوون دیگه نیست |

| واسه من سیله و طوفان نه دیگه |

| نم نم بارون توو خیابون دیگه نیست |

| بدون تو داغونم این شده |

| درمونم یاد تو بمونم همه وقت |

| دیگه باور ندارم واسم دوریش چه |

| سخته با من اون زیر بارون دیگه نیست |

| داره بارون میباره تورو یادم میاره |

| که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم |

و این بار اثری دیگر از سینا یرلک عزیز که توانایی خواندگی وی بسیار زیاد است را تهیه کردیم تا با سبک ها و آهنگ

های دیگر سینا عزیز آشنا شوید.

سینا سرلک داره بارون میباره

+ صفحه سینا سرلک را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: