بابک مافی قلبم از سایت آی ریتم

هنرمند: بابک مافی اثر: قلبم

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی و تنظیم: بابک مافی

میکس و مسترینگ: مانی کافی

+ ورس اول +

ﭼﺸﻤﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺮه ﺑﺸﻦ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ از ﻫﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﻴﻜﺸﻦ

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ

دور ﺷﺪن ﺳﺨﺘﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺖ

+ کراس +

ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺨﻮاد ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ

ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺒﻴﻦ زده رﻳﺸﻪ

دﻟﺖ ﭘﺎﻛﻪ دﻟﺖ ﺷﻴﺸﻪ

+ ورس دوم +

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ رو زﻣﻴﻦ رو ﻫﻮام ﻛﻨﺎرﻣﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﺠﺎم

اﺳﻤﺖ ﻣﻴﺎد ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻰ ﺑﻰ ﺻﺪام

وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻴﻤﻴﺮم اﺳﻴﺮ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮام اﺳﻴﺮم

ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺨﻮام دﺳﺖ ﺗﻮ رو ﺑﮕﻴﺮم

+ کراس +

ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺨﻮاد ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ

ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺒﻴﻦ زده رﻳﺸﻪ

دﻟﺖ ﭘﺎﻛﻪ دﻟﺖ ﺷﻴﺸﻪ

امروز بابک مافی موزیک زیبا و احساسی را به بازار موسیقی عرضه کرد. هم چنین این آهنگ دارای ساز زنده گیتار نیز می باشد و بسیار موزیک قشنگی می باشد. چرا که پیشنهاد می کنیم این موزیک را از دست ندهید. به عبارتی دیگر هم اکنون این موزیک غمگین را برای دوستان خود ارسال کنید. اگرچه خیلی از مردم موزیک شاد گوش می دهند ولی این آهنگ فوق العادست. چرا که متن موزیک مثبت و دوست داشتنی است.

بابک مافی موزیک خفن جدید

+ صفحه بابک مافی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: