امیر اسحاقی خاک چراغ دار از رسانه آی ریتم

هنرمند: امیر اسحاقیاثر: خاک چراغ دار

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

موسیقی: امیر حسین اسکندری

+ ورس اول +

| خاک چراغ دار مه |

| اگجه شه رود پاک تو |

| اگجه شه خونه خوب مه |

| باغ هزار تاک تو |

| اگجه شه توتن و تونو |

| مرد که چور مزدک |

| اگجه شه دشت گندم و |

| چرخ که پور مزدک |

+ کراس +

| غصه ره بل سه کو بهار زابل |

| بل ته بوگه عید خا داره زابل |

+ ورس دوم +

| برا اگه دور عالمه |

| نمتنو که به تو سر کنو |

| خنده کو پیش رو مه که |

| آتش عید ور کونو |

| برشینو در باغ گل |

| ذلف بهار شونه کو |

| غم اگه سونتو سه کنه |

| گشت و گزار بونه کو |

+ کراس +

| غصه ره بل سه کو بهار زابل |

| بل ته بوگه عید خا داره زابل |

+ ورس سوم +

| عمره مه امنه فمیدو |

| خاسته خدا که مونی تو |

| چل و قوص پیش رو |

| منو وفا که مونی تو |

+ کراس +

| غصه ره بل سه کو بهار زابل |

| بل ته بگه عید خا داره زابل |

امیر اسحاقی عزیز قطعه بسیار شنیدنی به نام به خاک چراغ دار را به بازار موسیقی ارائه کرد. این اثر دارای تنظیم قشنگی است و کیفیت عالی را دارد.

امیر اسحاقی خاک چراغ دار

+ صفحه امیر اسحاقی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: