برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh Top Of Ordibehesht 1402 دلی احسان کریمی دنیای کاغذی پست ویژه آی ریتم


MEYTI DEEPE

19 آهنگ

میتی دیپ

بیوگرافی میتی دیپ

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: ۱۳۹۸

| ساز تخصصی: گیتار

میتی دیپ، Meyti Deepe، در حال حاضر ۳پارت میکس ترکیش دارد که سومی هنوز پخش نکرده است. چهارشنبه سوری اولین پادکست رسمی وی می باشد که در بازار موسیقی عرضه کرد.

Meyti Deepe

میتی دیپ پادکست 6و8 ایرانی


مدیریت

میتی دیپ پادکست 6و8 ایرانی از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: پادکست 6و8 ایرانی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ادیت استاد شجریان


مدیریت

میتی دیپ ادیت استاد شجریان از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: ادیت استاد شجریان

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ بامن بدی چرا؟


مدیریت

میتی دیپ بامن بدی چرا؟ از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: بامن بدی چرا؟

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ سورا اسکندرلی


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس سورا اسکندرلی از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: سورا اسکندرلی

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ پادکست ترکی


مدیریت

میتی دیپ پادکست ترکی از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: پادکست ترکی

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ریمیکس رهایم کن


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس رهایم کن از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: رهایم کن

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ریمیکس ترکی


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس ترکی از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: ترکی (ریمیکس)

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

ریمیکس میتی دیپ به جون تو


مدیریت

ریمیکس میتی دیپ به جون تو از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: به جون تو (ریمیکس)

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

ریمیکس میتی دیپ پستچی


مدیریت

ریمیکس میتی دیپ پستچی از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: پستچی (ریمیکس)

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ پادکست چهارشنبه سوری 2


مدیریت

میتی دیپ پادکست چهارشنبه سوری 2 از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: پادکست چهارشنبه سوری 2

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ نگار (ریمیکس)


مدیریت

میتی دیپ نگار (ریمیکس) از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: نگار (ریمیکس)

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ریمیکس برای کردستان


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس برای کردستان از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: برای کردستان

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ تعجب نکن (ریمیکس)


مدیریت

میتی دیپ تعجب نکن (ریمیکس) از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: تعجب نکن

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ساقی بیا (ریمیکس)


مدیریت

میتی دیپ ساقی بیا (ریمیکس) از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: ریمیکس ساقی بیا

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ریمیکس حال بد


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس حال بد از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: ریمیکس حال بد

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید

میتی دیپ ریمیکس قشنگ من


مدیریت

میتی دیپ ریمیکس قشنگ من از آی ریتم

هنرمند: میتی دیپ اثر: ریمیکس قشنگ من

جهت دانلود پادکست روی دانلود اثر کلیک کنید