برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MANSOUR FROBAR

1 آهنگ

منصور فروبر

بیوگرافی منصور فروبر

| زمینه تخصصی: خواننده، نوازنده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: ۱۳82

| ساز تخصصی: ارگ

منصور فروبر، Mansour Frobar، متولد ۲ فروردین ماه ۱۳۶۵ هنرمند عزیز و دوست داشتنی از بندر عباس می باشد. موزیک های او دلت بسوزد، کوه گنو، قاب پنجره، الناز، قاب جاودانه، چطو دلت بو، رسمی نهه، از این میترسم، میدونم، نه نه، کوچه می باشند. Mansour Frobar