حامد پهلان افغانستان از آی ریتم

هنرمند: حامد پهلان • اثر: افغانستان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه: -، ملودی: حامد پهلان

متن آهنگ

 

◻️ورس اول◻️

| به شهر غربت آواره شدم |

| بر ملک مردم بیچاره شدم |

| در هم شکستم از وقتی که رفتی |

| ترانه هایم را آتش زدم |

| آتش به قلب سرکش زده ام |

| از هم گستتم از وقتی که رفتی |

 

◻️کراس◻️

| از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی |

| خسته نباشی مانده نباشی |

| مشک ختن بر تنت |

| بوی وطن بر تنت |

| از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی |

| خسته نباشی مانده نباشی |

| مشک ختن بر تنت |

| بوی وطن بر تنت |

| گل به گلستان آتش به زمستان |

| ماهی به دریا آهو به بیابان |

| اما من و تو سیب هم دلبر افغان |

| از هم نه زیاد و نه کمیم دلبر افعان |

| از هم نه زیاد و نه کمیم دلبر افعان |

| از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی |

| مشک ختن بر تنت |

| بوی وطن بر تنت |

 

حامد پهلان افغانستان

 

◻️ورس دوم◻️

| به شهر غربت آواره شدم |

| بر ملک مردم بیچاره شدم |

| در هم شکستم از وقتی که رفتی |

| ترانه هایم را آتش زدم |

| آتش به قلب سرکش زده ام |

| از هم گستتم از وقتی که رفتی |

 

◻️کراس◻️

| از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی |

| خسته نباشی مانده نباشی |

| مشک ختن بر تنت |

| بوی وطن بر تنت |

| از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی |

| خسته نباشی مانده نباشی |

| مشک ختن بر تنت |

| بوی وطن بر تنت |

نقد و بررسی آهنگ

حامد پهلان برای همه شما آشنا است و این اولین اثر وی در رسانه ما است که به زودی آثار بیشتری از وی میگذاریم. در تمامی جشن ها همراه با امید جهان مشهوریت داشته و در آنها لحظات شادی را از موسیقی فولک برای ما به ارمغان آورده اند! این عزیز موزیکی برای افغانستان خوانده است که کاوری از آهنگ اصلی از داوود سرخوش می باشد!

⚠️صفحه رضا شیری را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ