×

NAZANIN TEHRANI BIOGRAPHY

نازنین طهرانی، Nazanin Tehrani، یکی از نوازندگان ویولن می باشد که از جمله افرادی است که به پیشرفت موسیقی ایرانی در زمینه نوازندگی کمک زیادی خواهد کرد. وی تاکنون دو اثر را به صورت مجوز دار و رسمی منتشر کرده است و به عنوان بهترین ها در نوازندگی شناخته می شود. رسانه ما جهت حمایت از وی صفحه ای ساخته است و امید دارد که نیز مردم از این جنین هنرمندانی حمایت کنند و در نهایت موجب پیشرفت بیشتر موسیقی اصیل ایرانی شوند. به زودی قطعه های بیشتری از نازنین طهرانی در سایت قرار خواهد گرفت. Nazanin Tehrani

| زمینه تخصصی: نوازنده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: 97

| ساز تخصصی: ویولن

نازنین طهرانی مه
نازنین طهرانی قطره
نازنین طهرانی غریب