برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MEHDI ABED

1 آهنگ

بیوگرافی مهدی عابد

بیوگرافی مهدی عابد

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری:

| ساز تخصصی: آواز

مهدی عابد، Mehdi Abed،  Mehdi Abed