برای بستن ESC را فشار دهید

MATTHEW MAYER

10 آهنگ

متیو مایر، Matthew Mayer ، متیو مایر نوازنده ساز پیانو می باشد. اجراهای وی با انجام نمایش های تک نفره در سالن انتظار کلینیک کایروپراکتیک در کانیستوتا آغاز شد تا صحنه را با گرمی نامزد و هنرمندانی از سراسر جهان به اشتراک بگذارید. آخرین آلبوم وی با نام “16670” قصد دارد تا یک داستان واقعی را از طریق اصلاح پیانو انفرادی ، یکی از بزرگترین اعمال قهرمانانه عشق در تاریخ اخیر به ثبت برساند. هنر اولین معلم پیانو متی بود … و او زندگی مایر را تغییر داد. Matthew Mayer

| زمینه تخصصی: نوازنده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: 1999

| ساز تخصصی: پیانو

متیو مایر هنر


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر هنر با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Art

متیو مایر هنر

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Art • سبک: پاپ

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر زیبا تو


0 2
رسانه آی ریتم

متیو مایر زیبا تو با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Beautiful You

متیو مایر زیبا تو

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Beautiful You • سبک: پاپ

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر شنیداری


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر شنیداری با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Aural

متیو مایر شنیداری

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Aural • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر رایحه


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر رایحه با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Scent

متیو مایر رایحه

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Scent • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر امید


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر امید با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Ardor

متیو مایر امید

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Ardore • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر The Piano Puppeteer


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر The Piano Puppeteer با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / The Piano Puppeteer

متیو مایر The Piano Puppeteer

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: پیانو بامزه • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر لمس


0 2
رسانه آی ریتم

متیو مایر لمس با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Touch

متیو مایر لمس

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Touch • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر طعم


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر طعم با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Savor

متیو مایر طعم

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Savor • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر تب و تاب


0 0
رسانه آی ریتم

متیو مایر تب و تاب از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Ardor

متیو مایر تب و تاب

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Ardore • سبک: پاپ

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

متیو مایر حس


0 1
رسانه آی ریتم

متیو مایر حس با لینک مستقیم از رسانه آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Matthew Mayer / Sense

متیو مایر حس

نام هنرمند: متیو مایر • نام اثر: Sense • سبک: پاپ • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید