برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MASOUD MANSOURI

1 آهنگ

مسعود منصوری

بیوگرافی مسعود منصوری

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: –

| ساز تخصصی: –

مسعود منصوری، بیوگرافی این هنرمند در حال تکمیل می باشد ..