برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MAJID YAZDANI

1 آهنگ

بیوگرافی مجید یزدانی

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: –

| سال شروع کاری: –

| ساز تخصصی: –

مجید یزدانی، Majid Yazdani، بیوگرافی این هنرمند در حال تکمیل می باشد..