برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MAJID SHAHSAVARI

1 آهنگ

مجید شاه سواری

بیوگرافی مجید شاه سواری

| زمینه تخصصی: مهندسی صدا، تنظیم کننده

| ژانر کاری: الکترونیک، پاپ، راک

| سال شروع کاری: 1392

| ساز تخصصی: گیتار

مجید شاه سواری، Majid Shahsavari، ..

بیوگرافی این هنرمند در حال تکمیل می باشد ..