برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MAJID BABAEI

1 آهنگ

مجید بابائی

بیوگرافی مجید بابائی

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: 1398

| ساز تخصصی: –

مجید بابائی، Majid Babaei، متولد سال 1365 خواننده که از کودکی در این مسیر بوده و تقریبا از سال 1398 به صورت رسمی پا به این مسیر نهاده است. در اسفند ماه در همدان کنسرت رسمی دارد و تاکنون با افرادی همچون محمد معتمدی، مانی رهنما، محمد نصرتی، و .. سابقه همکاری دارد.