برای بستن ESC را فشار دهید


Pakhsh جواد مرادی ماه نهانم پست ویژه آی ریتم


MAJED

1 آهنگ

ماجد

بیوگرافی ماجد

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: ؟

| ساز تخصصی: ؟

ماجد، Majed، ..

این بیوگرافی در حال تکمیل شدن می باشد ..

Majed