برای بستن ESC را فشار دهید

CHRIS SNELLING

8 آهنگ

کریس اسنلینگ، Chris Snelling ، وی نوازنده موفق پیانو می باشد که سالهاست آن را آموخته است و موسیقی را به خوبی می شناسد. وی تاکنون موزیک های فوق العاده ای ساخته است و هرکدام از دیگری زیباتر و دلنشین تر است.به زودی تمام آثار وی را در سایت قرار خواهیم داد. کریس از آنجایی که پیانو می نوازد می توان گفت که بسیار صبور است و در زندگی اش مشکلات را آسان کرده است و از آن ها گذشته است. Chris Snelling

| زمینه تخصصی: نوازنده، آهنگساز

| ژانر کاری: پاپ

| سال شروع کاری: –

| ساز تخصصی: پیانو

کریس اسنلینگ Solitude


0 46
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ Solitude با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Solitude

کریس اسنلینگ Solitude

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: تنهایی • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ ذهن آگاهی


0 13
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ ذهن آگاهی با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Mindfulness

کریس اسنلینگ ذهن آگاهی

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Mindfulness • سبک: نیو ایج

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ قدم به قدم


0 0
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ قدم به قدم با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Step by Step

کریس اسنلینگ قدم به قدم

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Step by Step • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ آرامش و ناآرام بودن


0 7
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ آرامش و ناآرام بودن با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Relax and Unwind

کریس اسنلینگ آرامش و ناآرام بودن

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Thinking Time • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ سنگها برنخورد


0 4
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ سنگها برنخورد با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Stones Unturned

کریس اسنلینگ سنگها برنخورد

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Stones Unturned • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ لحظه های آرام


0 1
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ لحظه های آرام با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Gentle Moments

کریس اسنلینگ لحظه های آرام

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Gentle Moments • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ زمان فکر کردن


0 42
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ زمان فکر کردن با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Thinking Time

کریس اسنلینگ زمان فکر کردن

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Thinking Time • سبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

کریس اسنلینگ تفاوت


0 2
رسانه آی ریتم

کریس اسنلینگ تفاوت با لینک مستقیم از آی ریتم

هر روز با جدید ترین آهنگ های بی کلام با ما همراه باشید

Chris Snelling / Differences

کریس اسنلینگ تفاوت

نام هنرمند: کریس اسنلینگ • نام اثر: Differencesسبک: نیو ایج • ساز ها: پیانو

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید