همایون شجریان بیدار شو از آی ریتم

هنرمند: همایون شجریان اثر: بیدار شو

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

آهنگساز و تار: علی قمصری

+ کراس +

| بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو |

| بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو |

+ ورس +

| آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان |

| خواهی که آید پیش تو بیمار شو |

+ عشاق +

| بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند |

| خار از کفت بیرون کند وآنگه سوی گلزار شو |

| مشنو تو هر مکر و فسون خون را چرا شویی به خون |

| همچون قدح شو سرنگون و آنگاه دردی خوار شو |

| بیدار شو .. ! |

+ کراس +

| بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو |

| بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو |

+ ورس +

| آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان |

| خواهی که آید پیش تو بیمار شو |

| این سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان |

| گر یار غاری هین بیا در غار شو |

+ عشاق +

| در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو |

| وز بهر نقل کرکسش مردار شو مردار شو |

| تو مرد نیک ساده ای زر را به دزدان داده ای |

| خواهی بدانی دزد را طرار شو طرار شو |

| طرار شو طرار شو بیدار شو |

همایون شجریان عزیز و خوش قلب موسیقی بیدار شو را به بازار موسیقی منتشر کرد. این اثر بسیار زیباست و از فضای بسیار خوبی ساخته شده است. پیشنهاد می کنیم این اثر را از دست ندهید.

همایون شجریان بیدار شو

+ صفحه همایون شجریان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: