ناصر زندانی هرمز موزیک از آی ریتم

هنرمند: ناصر زندانی اثر: هرمز

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی:

+ کراس +

| زمستُونُو وختی که هرمُز اَبو برابر |

| هنو به یاد پِشتِه مه راه ارم لووِ بَر |

+ ورس اول +

| یادُوم اَتا پسینی که کَه چشُوم به چشمُوت |

| که غَرق اَری تو خلوت تُو با تنهایی خُوت |

| رو اسکله یَه گوشه به مثل مرغی بی بال |

| که پُر اَ دردَه قلبی نِشتَری نا خُوش اَحوال |

| هُرمُز هَواشَه اُون رو گِفتَه و خیلی دلگیر |

| بارُونِ غَم اَ کُنجِ چِشمُونتَه سرازیر |

| تو اُو پسین نَزیکِ سِه چار بار هوندُوم بیام |

| کنارِ تو باز انگار به فرمُومُونُوم نَهَه پام |

| بعد اَ کُلی کَلَنجار هُوندُوم پَلو تُو ای یار |

| حیفِش که نابو هیچ وَه اُون شو دُبارَه تکرار |

| چَن تا بهار هوند و رَه  از اُو زَمُون تا بٍحال |

| بازَم نَرَفتی از دل کارِ مِه ایئِن هر سال |

+ کراس +

| زمستُونُو وختی که هرمُز اَبو برابر |

| هنو به یاد پِشتِه مه راه ارم لووِ بَر |

موزیک بسیار زیبایی را بشنویم این بار از هنرمند عزیز و دوست داشتنی ناصر عزیز که بسیار عالی در این اثر خوانده است و از شنیدن موزیکش بسیار لذت خواهید برد! 

ناصر زندانی هرمز

+ صفحه ناصر زندانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: