محسن چاوشی شیدایی از آی ریتم

هنرمند: محسن چاوشی • اثر: شیدایی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: مولانا

ملودی و تنظیم: محسن چاوشی

+ ورس اول +

| بیا بیا که شدم در غم تو سودایی |

| درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی |

| عجب عجب که برون آمدی به پرسش من |

| ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی |

| بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا |

| بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی |

| بیا بیا که شدم در غم تو سودایی |

| درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی |

| عجب عجب که برون آمدی به پرسش من |

| ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی |

+ کراس +

| مرو مرو چه سبب زود زود می بروی |

| بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی |

| نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو |

| زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی |

+ ورس دوم +

| بیا بیا که شدم در غم تو سودایی |

| درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی |

| عجب عجب که برون آمدی به پرسش من |

| ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی |

| بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا |

| بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی |

| مجو مجو پس از این زینهار راه جفا |

| مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی |

| برو برو که چه کژ می روی به شیوه گری |

| بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی |

+ کراس +

| مرو مرو چه سبب زود زود می بروی |

| بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی |

| نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو |

| زمان زمان شده ام بی رخ تو سودایی |

محسن چاوشی افخار ایران موزیکی فوق العاده خوب را سالها پیش منتشر کرده است بشنوید و لذت ببرید.

محسن چاوشی شیدایی

+ صفحه محسن چاوشی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: