فرزام راد خاطره بازی از آی ریتم

هنرمند: فرزام راد • اثر: خاطره بازی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه و ملودی: فرزام راد

تنظیم: علی نصیریان

متن آهنگ

◻️ورس اول◻️

| هر شو تا دم دمیل صبح |

| اشکیل مه قطع نیود |

| وقتی زانم هایده دیشت |

| فکر کید حالم بد نیود |

| دورت بگردم شویل |

| کمتر بوه ناو خواو مه |

| قرصیلم بیشتر بیه |

| راضید وه عذاو مه |

| هر شو وقتی ناو خواومی |

| چمان گه جا روشنه |

| ولی وقتی روز بود |

| سیاهی ناو آغوشمه |

| سیاهی چفت مغزم |

| په مغزم نیود حریفت |

| دسیلم خالی من |

| بدون دسیل ضریفت |

 

| بدم تیه ی |

| هم وه مو سر بلوند |

| هم وه ابرو شیطانید |

| بدم تیه ی |

| هم وه گرمای تاوه سان |

| هم وه پاییز و وارانیش |

| بدم تیه ی |

| هم وه خاطره بازی ناو |

| ای کیوچیل وه یادت پیاده ری کم |

| بدم تیه ی |

| آخه دوس درم تونیش |

| بایدو وه گردم جور سابق |

| قدم بیید لامصب بیون |

| وه عشقد خستم |

| وه شادی دنیا فارغم |

| یانه کار مه نیه |

| اسمی بنه کار دل |

 

فرزام راد خاطره بازی

 

◻️ورس دوم◻️

| گرد مه بیدو گرد اوه چید قدم داید |

| فدای سرت |

| اشکت هن مه گرد اوه چید خنیدن |

| فدای سرت |

| قافیه سازم خاطره سازید وه گردی |

| فدای سرت |

| حاشیه سازید آخر ای داستانه بازم |

| همیش فدای سرت |

| یار جدیدت تبریک عیوشمو |

| چوو عشقگد روشنو |

| حال منه که خراوه |

| هر شو سوزم جور شمع |

| غم کم نیود وی دلم وه قبلیش |

| محکم تر کتم وه قلبم وه گردی |

| حتی خوشحال تر وه قبلی |

| دی پر بی کاسه ی صبرم |

| تو فکر سقف بان سرت |

| مه فکر سنگ قبرم |

| هه نه |

| هه نه ایجوره نیود |

| گردم شون رد پات هر چی |

| فکر کم هیچ جوریگ نیود |

| ای کوشه نیه قد پات |

| قرض کردم نذر کردم خرج کردم |

| برابر وزنت کلاغ پر چیم |

| هر چی کلاغ شومه پر دام وه مغز هرزت |

| یه نیه عدالت ایجور وقتیلی فقط |

| وه کار تیه ی حس خجالت |

| ولی که تو نیری اصالت |

| حیف که تو نیری اصالت |

| مخم دری رد دیدن |

| چه شویلی بی تو سر کیدن |

| غلاف نکه بچو ناو دل دشمن |

| خوم پشتدم |

| شمین آماری بیه خوم قمه ی |

| ناو مشتدم |

| اصلا خوم گردن گیر گشت کاریل |

| زشتدم |

| گناهیلد پای مه، مه مسیر بهشتدم |

| تک دل گشت بور اصلا مه خوم خشتدم |

| خوم کاتب هر چی شرارت سرنوشتدم |

| یانه وتم فکر کردم هنوزیش مه عشقدم |

| هنوزیش مه عشقدم؟؟؟ |

| آخرش چی؟؟؟ |

| هیچی تموم میشیم میمیریم میریم پی کارش |

| ولی بعضی آدما هیچوقت تموم نمیشن |

| من و تو چی؟؟؟ من و تو چی؟! |

| ما هم تموم میشیم؟؟؟ |

| تموم هم میشیم |

| عشقمونم تموم میشه؟؟؟ |

| کجایی؟؟؟ |

| پیش تو |

| خودت پیش منی فکره کجاس؟؟؟ |

| پیش تو |

| شرمنده شرمنده ی قلبمم |

| که پاک بی تا وقتی ارای |

| یکی جور تو سود داشت |

| شرمنده شرمنده ی مردمم |

| که عشق پاکم ناویان |

| چنیگ حسود داشت |

| شرمندم رفیق که بیزارم وه اسمت |

| شرمنده ی خومم که روزم بی جور شوم |

| بیزارم وه رفیق وه هر چی عشق |

| ورس آخره جور خوم گرد هندزفری گوش بیه |

| فرار نکه گیان خود ناو رویان بوس |

| اعتبارم خراو نکه |

| وقتی خوم هامه پشتت تک تیرانداز مالیدس |

| فکر شنگ و رگبار بکه تکرار بکه |

| گرگیل آهونما گشتی وه دم شکار بکه |

| مبارکه جداییمان تبریک بیوش دلم |

| بی بند و بار بکه مه پا پس کیشم |

| تونیش وه گردی عشق و حال بکه |

| مه پا پس کیشم |

| تونیش وه گردی عشق و حال بکه |

نقد و بررسی آهنگ

فرزام راد این بار موزیکی بسیار احساسی را روانه بازار کرد. این اثر دارای متن تکست قشنگی می باشد و بسیار موزیک جذابی می باشد. پیشنهاد می کنیم این اثر را حتما از آی ریتم بشنوید. 

⚠️صفحه فرزام راد را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ

برچسب گذاری شده در: