علی یاری و ایرج آغوش خیالی از رسانه آی ریتم

هنرمند: علی یاریاثر: آغوش خیالی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

شاعر: نوید اسماعیلی زاده

تنظیم: مسعود تدینی

+ ورس اول +

| غیر از آغوشی خیالی خلوتی بهتر ندارم |

| جز کنار تو نشستن حسرتی دیگر ندارم |

| آخرین برگ درختم بیم افتادن ندارم |

| جان من را برده ای تو ترسی از مردن ندارم |

+ کراس +

| اگرچه همیشه بتو نرسیدم |

| ولی بجز عشقت نفس نکشیدم |

| در خیال من هنوز یار زیبای منی |

| لذتی اندازه دلخوش های منی |

+ ورس دوم +

| پیله ها بر خود تنیدم |

| در حصار خود رسیدم |

| آتشی در استخوانم |

| میگدازد تا بمیرم |

+ کراس +

| اگرچه همیشه بتو نرسیدم |

| ولی بجز عشقت نفس نکشیدم |

| در خیال من هنوز یار زیبای منی |

| لذتی اندازه دلخوش های منی |

علی یاری دوست داشتنی همراه با استاد ایرج خواجه امیری این بار موسیقی فوق العاده آغوش خیالی را به بازار موسیقی عرضه کرد. این آهنگ بسیار فاخر و ماندگار می باشد. 

علی یاری و ایرج آغوش خیالی

+ صفحه علی یاری را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: