علی زند وکیلی ناردونه از آی ریتم

هنرمند: علی زندوکیلیاثر: ناردونه

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه:

+ ورس اول +

| تو بودی چهل ستون خونه ی من |

| تو بودی آی تو بودی تکیه گاه شونه ی من |

| تو بودی جون پناه روز سختم |

| آی تو بودی جون پناه روز سختم |

| تو خورشیدی آی تو خورشیدی به تاریکی بختم |

| رفیقم دین و ایمونم تو بودی به روز مردنم جونم تو بودی |

| دیگه جایی برای ماندنم نیست |

| آی دیگه نایی برای خواندنم نیست |

| تو بودی رونق کاشونه ی من |

| آی تو بودی نازنین ناردونه ی من |

+ کراس +

| آخ ای ناردونم ناردونم سرده هوای خونم |

| هوای خونم بهاره وقتی تو باشی جونم |

+ ورس دوم +

| دلم از عشقت جون میگیره وقتی تویی مهربونم |

| هوای خونم عزیزم عطر نفس هاتو داره |

| هوای خونم چه سرده اگه نباشی پیشم |

| آی دل خونم کوچه گرده اگه نباشی پیشم |

| ناردونم ناردونم تویی عزیز خونم ناردونم ناردونم تویی گل راجونم |

| پریده رنگ بهارم خزون زد بر روزگارم |

| کشیده دست نبودن تو سیاهی بر شام تارم |

| نه میشه که دیگه سر کنم رفتنته باور کنم سرده هوای خونم |

| آخ ای خدایا کی سحر میشه شب جدایی سر میشه |

| سرده هوای خونم |

+ کراس +

| ناردونم ناردونم تویی عزیز خونم |

| ناردونم ناردونم تویی گل راجونم |

| ناردونم ناردونم تویی عزیز خونم |

| ناردونم ناردونم تویی گل راجونم |

علی زندوکیلی عزیز موسیقی فوق العاده شنیدنی ناردونه در گذشته خوانده است که هم اکنون نیز می توانید این اثر با کیفیت را در رسانه آی ریتم دریافت کنید.

علی زند وکیلی ناردونه

+ صفحه علی زندوکیلی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: