دکلمه علیرضا آذر تاریک خانه از آی ریتم

دل نوشته مفهومی از علیرضا آذر

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

شعر: علیرضا آذر

| ما دوتا ذرهء بنیادیِ عالم بودیم |

| ما دوتا مادهء تاریک در آغوش مکان |

| ما دو خورشید، دو منظومه شمسی بودیم |

| ما دو تک یاخته ی مُرده در ابعاد زمان |

| ما دوتا رود، در اندیشهءِ دریا نشدن |

دکلمه و نوشته ای فوق العاده دلنشین و با مفهوم از علیرضا آذر عزیز که بسیار زیبا و حرفه ای است این اثر را نوشته و منتشر کرده است.

دکلمه علیرضا آذر تاریک خانه

⚠️می توانید صفحه علیرضا آذر را دنبال کنید⚠️