سعید اقتداری صیاد دل مه از رسانه آی ریتم

هنرمند: سعید اقتداریاثر: صیاد دل مه

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: نادر بلوچستانی

تنظیم: امین قاسمی

گیتار: دانش بلوچستانی

+ ورس اول +

| با یه چرخش نگاه ‎تو | 

| دلوم یک دم زیرورو بو |

| قصه ی عشق مه |

| ازهمون لحظه شروع |

| بو قصه ی عاشقیه مه |

| ‌از همون لحظه شروع بو |

| ‌ازهمون لحظه که چشموم |

| ‌که به چشمون سیاهت |

| ‌تابه‌خوم هوندم که ای داد |

| ‌کفته تو‌دام نگاهت |

| ‌تا به خوم هوندم دل ای دل |

| ‌کفته تو دام نگاهت | 

+ کراس +

| ‌تویی صیاد دل مه |

| ‌بیچه اتناوابفهمی |

| ‌بودم از تیر نگاه |

| ‌چشمون مست تو زخمی |

+ ورس دوم +

| ‌تو کهی چهی که ایطو |

| ‌مه گرفتار تو بودم |

| ‌با همی دستون خالی |

| ‌مه خریدار تو بودم |

| ‌تو همونی تو همونی |

| ‌که دلوم دنبالش هسته |

| ‌همو که همیشه هرجا |

| ‌مره تو خیالوم هسته |

| ‌هامو که وقتی اتاتن |

| ‌گل اکنتن مهربونی |

| ‌ابرت از بس که جونن |

| ‌دل هر پیروجونی |

| ‌تو همونی تو همونی |

| ‌توهمونی ای یاروم توهمونی |

سعید اقتداری کار درست و دوشت داشتنی این بار موزیک زیبای جنوبی صیاد دل مه را باز بان شیرین بندرعباسی در فضای بستکی منتشر کرد. این اثر دارای ساز بندی خوبی در تنظیم می باشد و از ساز زنده گیتار نیز استفاده شده است. 

سعید اقتداری صیاد دل مه

+ صفحه سعید اقتداری را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: