حامین ریمیکس پریشانی از آی ریتم

هنرمند: حامیناثر: ریمیکس پریشانی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ریمیکس: حامین

+ ورس اول +

| تماشا نکن حال تنهایی ام را |

| ببر با خودت کل دارایی ام را |

| مردد نشو رفتن اما ندارد |

| تماشا نکن غم تماشا ندارد |

+ کراس +

| ای آه طولانی من حال پریشانی |

| من در دل طوفانی من باران گرفتی |

| طاقت ناچیز مرا گریه ی یک ریز مرا |

| صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی |

+ ورس دوم +

| شبی خاطراتت به جان من افتاد مرا |

| با غمت اینچنین رو به رو رو به رو کرد |

| من عاشق نبودم که زیبایی تو وجود مرا |

| ناگهان زیر و رو زیر و رو کرد |

| من ابرم تو رفتی که باران ببارد |

| نبود تو من را به شب میسپارد |

| برای من و عشق دلت جا ندارد |

| تماشا نکن غم تماشا ندارد |

+ کراس +

| ای آه طولانی من حال پریشانی |

| من در دل طوفانی من باران گرفتی |

| طاقت ناچیز مرا گریه ی یک ریز مرا |

| صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی |

حامین عزیز و دوست داشتنی این بار موزیک بسیار شنیدنی به نام ریمیکس پریشانی با صدای علیرضا پوراستاد را به بازار موسیقی منتشر کرد. 

حامین ریمیکس پریشانی

+ صفحه حامین را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: