ایکس ایکس جیمون تو رو میخوام از آی ریتم

هنرمند: XX جیموناثر: تو رو میخوام

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم:

+ کراس +

| i was watching the door when you walked in |
من داشتم در را تماشا می کردم که تو وارد شدی

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

| thinking maybe you’d want me |
فکر می کنم شاید تو مرا بخواهی

| so i walk up baby |
پس من بالا میروم عزیزم

| wherever i go I’d take you |
هرجا برم تو رو میبرم

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

| dunno who i am without you |
نمی دانم بدون تو کی هستم

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

+ ورس اول +

| the flow is this song just grows on me |
جریان این است که این آهنگ فقط در من رشد می کند

| now baby take my hand and dance with me |
حالا عزیزم دستم را بگیر و با من برقص

| wherever you go,  there I’ll be |
هر کجا بروی من آنجا خواهم بود

| and you will see |
و خواهید دید

| I’m made for you and you for me |
من برای تو و تو برای من ساخته شده ای

| you belong with me |
تو به من تعلق داری

| in every dream i ever see |
در هر رویایی که می بینم

| you’re with me |
تو با من هستی

| there’s something I’m about to say |
چیزی هست که می خواهم بگویم

| been thinking ’bout you all day |
تمام روز به تو فکر می کردم

| whatever you say I’ll find a way |
هر چی بگی من راهی پیدا میکنم

| my wish came true me amour |
آرزوی من برآورده شد

| the second you walked in through the door |
دومین باری که از در وارد شدی

| my heart all is yours |
قلب من همه ش مال توست

| whatch you doin |
چی کار میکنی

| where you been? |
کجا بودی

| tell me why you’re always in a mood |
به من بگو چرا شما همیشه رو موودی

| bare your heart |
قلبت را خالی کن

| everyday |
هر روز

| and i will know you so soon |
و من شما را به زودی می شناسم

| pick a spot |
یک نقطه را انتخاب کنید

| I’ll be there |
من آنجا خواهم بود

| even if it’s on the fucking moon |
حتی اگر در ماه باشد

| dim the light |
نور را کم کن

| count to ten |
تا ده بشمار

| and I’ll treat you as i should |
و من همانطور که باید با شما رفتار خواهم کرد

+ کراس +

| i was watching the door when you walked in |
من داشتم در را تماشا می کردم که تو وارد شدی

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

| thinking maybe you’d want me |
فکر می کنم شاید تو مرا بخواهی

| so i walk up baby |
پس من بالا میروم عزیزم

| wherever i go I’d take you |
هرجا برم تو رو میبرم

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

| dunno who i am without you |
نمی دانم بدون تو کی هستم

| i want you baby |
من تو رو میخوام عزیزم

+ ورس دوم +

| come on baby i don’t wanna hurt ya |
بیا عزیزم من نمیخوام بهت صدمه بزنم

| i just wanna love ya you’ll never see me leave ya |
من فقط می خوام دوستت داشته باشم، هرگز نمیبینی که ترکت کنم

| i don’t want you for a night, I’m forever |
من تو رو برای همیشه میخوام نه یک شب

| there’s only one you and no one’s better |
تو فقط یکی هستی و هیچکس بهتر نیست

| oh no |
آه نه

| I’m losing control |
دارم کنترلمو از دست میدم

| we’re dancing slow |
ما آرام می رقصیم

| don’t you ever go |
هرگز نرو

| hun you’re only made for me |
تو فقط برای من ساخته شده ای

| you fit in my arms like puzzle put in place |
تو مثل پازلی که سر جاش گذاشته میشه تو بغلم جا میگیری

| you can’t really fool me |
تو واقعا نمیتونی من رو گول بزنی

| i know you’re putting me through tests |
من می دانم که تو من رو تحت آزمایش قرار می دی

| but |
اما

| you’re my soulmate |
تو روح من هستی

| in sickness and in health |
در بیماری و سلامتی

| love |
عشقم

| you’re just mine babe |
تو فقط مال منی عزیزم

| forever and eva |
برای میشه

ایکس ایکس جیمون عزیز و خوش قلب این بار آهنگ بسیار جذاب و پر انرژی با ریتم 2.4 به نام تو رو میخوام را روانه بازار موسیقی کرد. این آهنگ به زبان انگلیسی می باشد و بسیار موزیک جذابی است.

ایکس ایکس جیمون تو رو میخوام

صفحه ایکس ایکس جیمون را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: