ایهام خدانگهدار موزیک از آی ریتم

هنرمند: ایهاماثر: خدانگهدار

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی:

+ ورس اول +

| ببین چه کردی تو با دل من |

| عشق تو آخر شد قاتل من |

| تو میروی و من میمانم |

| به گریه میرسم میدانم |

| نفرین نمیکنم من عاشقم نمیتوانم |

| خدا نگهدار |

+ کراس +

| تمام لحظه های عاشقانه من |

| خدا به همرات |

| دلیل گریه های کودکانه من |

| سفر سلامت به دل بماند |

| امید دیدار خدانگهدار |

| خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار |

+ ورس دوم +

| آتش زدی تو بال و پرم را |

| جمع کن از این شهر خاکسترم را |

| ولی میان خاطراتت مرا نگهدار |

| سفر بخیر مسافر من خدانگهدار |

| خدا نگهدار |

+ کراس +

| تمام لحظه های عاشقانه من |

| خدا به همرات |

| دلیل گریه های کودکانه من |

| سفر سلامت به دل بماند |

| امید دیدار خدانگهدار |

| خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار |

گروه ایهام بسیار موفق این بار موزیک خدانگهدار را از آنها می شنویم. این آهنگ تنظیم قوی دارد و دارای خط ملودی زیبایی می باشد!

ایهام خدانگهدار

+ صفحه ایهام را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: