امیرعلی آشیری حسرت دیدن از آی ریتم

هنرمند: امیرعلی آشیری • اثر: حسرت دیدن

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

خواننده: امیرعلی آشیری

| حسرت وا تو بیدن مین دلم امونه |

| حالِ مو هی خراوه بی تو گروم بهونه |

| ار که بدی اشاره جونم ابو فدا تو |

| دل ایبَره زه هرکَس قشنگیه تیا تو |

| دی به دلم ندارم شوقی سی زنده مندِن |

| مردم اگون یو لیوه ی به حالِ مو اخندن |

| سر به سره مو وندی قلبومه اشکنادی |

| زه همسو که تو که رهدی ندیمه رنگ شادی |

| دی بسه بیقراری ای دلِ بی صحاوُم |

| وا تهنایی اسازوم عشقِ میار به یادوم |

| کاشکی بیا یه روزی دست تو بو به دستم |

| جوره شراوه ناغون عشق تو کرده مستم |

| دله دیوونه کنی وقتی اخندی بخدا |

| تو ستین دلومی بعشق تو مندوم سر پا |

| ایگروسی زه وروم نازته تا کی بکشم |

| در به دورت ایخورم گل مو فقط وا تو خَشُم |

| خَپلا ایکنم و اسمته یارم منه منه خَو |

| کاشکی که هیچ نویستم و بسوسم منه تَو |

| مندومه بیکس و تهنا بید نصیوم غم و درد |

| دلِ بیچاره و سوهدم گول حرفا تونه خرد |

امیرعلی آشیری عزیز و دوست داشتنی این بار قطعه بسیار شنیدنی به نام حسرت دیدن را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ تنظیم قشنگی دارد و متن آن نیز به زبان شیرین محلی می باشد.

امیرعلی آشیری حسرت دیدن