آرتان گل ریحان چشم تو خواب می‌ رود

هنرمند: آرتان گل ریحان اثر: چشم تو خواب می‌ رود

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: مولانا

تنظیم: آرتان گل ریحان

+ ورس اول +

| چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی |

| نی به خدا که از دغل چشم فراز می‌کنی |

| چشم ببسته‌ای که تا خواب کنی حریف را |

| چونک بخفت بر زرش دست دراز می‌کنی |

| سلسله‌ای گشاده‌ای دام ابد نهاده‌ای |

| بند کی سخت می‌کنی بند کی باز می‌کنی |

| عاشق بی‌گناه را بهر ثواب می‌کشی |

| بر سر گور کشتگان بانگ نماز می‌کنی |

| گه به مثال ساقیان عقل ز مغز می‌بری |

| گه به مثال مطربان نغنغه ساز می‌کنی |

| طبل فراق می‌زنی نای عراق می‌زنی |

| پرده بوسلیک را جفت حجاز می‌کنی |

+ ورس دوم +

| هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم |

| تا به چه شیوه‌ها تو را من ز خدا بخواستم |

| تا شوی از سجود من مونس این وجود من |

| خود بشد این وجود من چون که تو را بخواستم |

| در پی آفتاب تو سایه بدم ضیا طلب |

| پاک چو سایه خوردیم چون که ضیا بخواستم |

| آهنیم ز عشق تو خواسته نور آینه |

آتش و زخم می خورم چونک صفا بخواستم |

موزیک بسیار زیبا و فاخری را بشنوید از هنرمند عزیز آرتان که بسیار حرفه ای این موزیک را ساخته است. بشنوید و از شنیدن این اثر لذت ببرید!

آرتان گل ریحان چشم تو خواب می‌ رود

+ صفحه آرتان گل ریحان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: