کسری زاهدی چجوری یادت رفت از آی ریتم

هنرمند: کسری زاهدیاثر: یادت رفت

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: دی پاپ

+ ورس اول +

| از تو جا مونده عکساتو |

| پس تموم حرفاتو چجوری یادت رفت |

| من دل ندادم که بری بی من |

| دل ندادم که بری بیرحم چجوری یادت رفت |

+ کراس +

| همیشه بی تو پاییزه برام |

| هوا سرد و غم انگیزه شبام |

| نتونستم فراموشت کنم |

| نمیتونم که از فکرت درام |

| همیشه بی تو پاییزه برام |

| هوا سرد و غم انگیزه شبام |

| نتونستم فراموشت کنم |

| نمیتونم که از فکرت درام |

+ ورس دوم +

| خیلی ساده بت عادت کردم |

| نه خوب نبود این عادت اصلا |

| عشقی که همه حرفشو میزدن |

| اینقد نشستی تا از دست رفت |

| دست گذاشتی رو ضعفای کلیدیم |

| بگو بینم منو شکل چی میدیدی |

| زیاد گفتم برام خواستی |

| ترش نکردم تا فک کنی کلیدی |

| بعد چنتا دعوای سطحی |

| فهمیدم گهگاهی بد باشی بد نی |

| خوب میخواستم اوضاعو ولی |

| هربار میکنم نگا سر جای قبلیم |

| دیر فهمیدم هدفت چیه |

| فکر کردم حرفات همه جدیه |

| ولی یاد دادی بهم مزد زیاد خوب بودن |

| از اول ببینی طرفت کیه |

| دلمو بشکنو خودتو راضی کن |

| دوباره قلبمو بگیرو بازی کن |

| ولی من بی طاقتم هنوز باور نمیکنم |

| رفتی به تنهایی عادت نمیکنم عادت نمیکنم |

+ کراس +

| همیشه بی تو پاییزه برام |

| هوا سرد و غم انگیزه شبام |

| نتونستم فراموشت کنم |

| نمیتونم که از فکرت درام |

| همیشه بی تو پاییزه برام |

| هوا سرد و غم انگیزه شبام |

| نتونستم فراموشت کنم |

| نمیتونم که از فکرت درام |

کسری زاهدی عزیز این بار موزیک بسیار زیبای چجوری یادت رفت را به بازار موسیقی منتشر کرد. پیشنهاد میدیم این موزیک را از دست ندهید.

کسری زاهدی چجوری یادت رفت

+ صفحه کسری زاهدی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: