پژمان دستاربندان یار قدیمی از رسانه آی ریتم

هنرمند: پژمان دستاربنداناثر: یار قدیمی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

موسیقی:

+ ورس اول +

| آهای‌یارِ‌قدیمی اخِرمانَرِسیمی |

| به‌هردَری‌بَزومِه دیگه‌هَمِه‌نَدیمی |

| یه‌روزی‌تِه‌دلخا بَئی‌ازمِن‌جُدا |

| مرِه‌وِل‌هاکاردی دِنیابَئیِه‌سیاه |

+ کراس +

| بهترین‌روزایِ‌من‌ته ور هسته جان یار |

| هیچکی مثل من نیه تنه قلب گرفتار |

| آخرش‌یه‌روزاینی‌این‌خط‌واین‌نشونه |

| هرکِجِه‌که‌دَووشی‌برگِردِنی دیوونه |

+ ورس دوم +

| غم‌ِ‌اینروزایِ‌من‌ تِمومی‌نِدانِه‌یار |

| گرمیهِ‌تِه‌دستارِه‌ خانه‌مِه‌دست‌جانِ‌یار |

| سرنوشت‌ِ‌مِن‌تِئی زندگی‌باتِه‌خوشِه |

| اگه‌یکروزی‌نِئی خدا مره بکوشه |

+ کراس +

| بهترین‌روزایِ‌من‌ته ور هسته جان یار |

| هیچکی مثل من نیه تنه قلب گرفتار |

| آخرش‌یه‌روزاینی‌این‌خط‌واین‌نشونه |

| هرکِجِه‌که‌دَووشی‌برگِردِنی دیوونه |

پژمان دستاربندان عزیز و خوش قلب این بار موزیک فوق العاده زیبای یار قدیمی را به بازار موسیقی عرضه کرد. این موزیک دارای ساز بندی بسیار قوی می باشد و از کیفیت مطلوبی برخوردار است. 

پژمان دستاربندان یار قدیمی

+ صفحه پژمان دستاربندان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: