پژمان دستاربندان به یاد امیر از رسانه آی ریتم

هنرمند: پژمان دستاربنداناثر: به یاد امیر

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

موسیقی و تنظیم: حمید سلیمانی

ترانه: عبدالله حسین زاده

+ ورس اول +

| سلام جانه امیر بمومه ته پلی |

| چوسه ته منه جوابه ندنی |

| مامان و بابایه دل خله دره خون |

| امساله بهار ماه بویه زمستون |

| امامه رضا ره ندیده بمویی |

| بوردی امیده پیش مه امیر ته کویی |

+ کراس +

| مه دل خله تنگه تنگه تنه آغوش |

| امه آرزوها بویه فراموش |

+ ورس دوم +

| بیست و دوم مهر صد لعنت به این ماه |

| مه بغل بمرده مه امیر مه دنیا |

| ته حرفایه آخر هنوز دره مه گوش |

| باتی مامان بابا نکمبه فراموش |

| روزی هزاران بار من بی ته بمردمه |

| من هر شو‌ تینازی ‌زمبه زیره برمه |

+ کراس +

| کجه‌ دری امیر مگه بی ته وونه؟ |

| دیگه درمه بی ته من دیوانه وومبه |

پژمان دستاربندان عزیز و خوش قلب این بار موزیک به یاد امیر را به بازار موسیقی منتشر کرد. پیشنهاد می کنیم این موسیقی را از آی ریتم دریافت کنید. 

تقدیم به امیر نشاگران

پژمان دستاربندان به یاد امیر

+ صفحه پژمان دستاربندان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: