پوریا ولی بالا محلی کیجا از سایت آی ریتم

هنرمند: پوریا ولی اثر: بالا محلی کیجا

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ضبط صدا: کمیل کولایی

کاور: ابوالفضل باقری

◻️ورس اول◻️

| ای جان ای یار امان امان |

| اون بالا ملی کیجا مره اسیر هاکرده |

| اون بالا ملی کیجا مره اسیر هاکرده |

| مره دعوا درگیری بی دلیل هاکرده |

| بمومه کوچه سر بکشیمه شه اربده |

| بمومه کوچه سر بکشیمه شه اربده |

| ته برار کندس چو دست بمو مه سمت حمله |

| ته برار کندس چو دست بمو مه سمت حمله |

◻️کراس◻️

| دل دل دل دل دل دل دله قراری |

| دل دله قراری تو مه جان یاری |

| اسمون بیه زمین بازم منه شاهی |

| اسمون ابیه مه جان دلبر |

پوریا ولی بالا محلی کیجا

◻️ورس دوم◻️

| عاشقی نکانین جان رفیقون عجب رو دارنه کیجا |

| مه دسته عاشقه مه دل داره خون عجب رو دارنه کیجا |

| سربه کوه بزومو جنگل بیابون عجب رو دارنه کیجا |

| قدرمره ندون ای یار نادون عجب رو دارنه کیجا |

| عجب رو دارنه کیجا سی یو دارنه کیجا |

| دوتا لیموی شیرین دارنه کیجا |

| عجب رو دارنه کیجا سی یو دارنه کیجا |

| دوتا لیموی شیرین دارنه کیجا |

| امارت بزومه منزل ندارمه عجب رو دارنه کیجا |

| امارت بزومه چوب خلیلی عجب رو دارنه کیجا |

| همه در وطن یار در غریبی عجب رو دارنه کیجا |

| عجب رو دارنه کیجا سی یو مو دارنه کیجا |

| دوتا لیموی شیرین دارنه کیجا |

| امه مازندرون حل حله بوه |

| امه مازندرون حل حله بوه |

| دعوا سره دلبر یک تنه بوه |

| اتا طرف کت خدا بال مله داوه |

| اتا طرف کت خدا بال مله داوه |

| مگه ونه یار با غریبه دوه |

| مگه ونه یار با |

◻️کراس◻️

| اسمون ابیه مه جان دلبر |

| اسمون ابیه مه جان دلبر |

| شهر تیراندازیه مه کوهه کوتر |

| ته بار مه ملیه برو منه وار |

پوریا ولی خواننده شمالی موزیک بسیار زیبایی را خوانده است که امشب برای شما مخاطبان آی ریتم منتشر میکنیم تا از شنیدن ای آهنگ عالی لذت ببرید!

⚠️صفحه پوریا ولی را دنبال کنید⚠️

برچسب گذاری شده در: