ویدیو امیر عرفانی Reddish Blue از آی ریتم

هنرمند: امیر عرفانیاثر: آبی مایل به قرمز

جهت دانلود ویدئو روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: امیر عرفانی

+ ورس اول +

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| I set her free |

| او را آزاد می‌گذاشتم |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| As wide as the sea |

| به وسعت دریا |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| With a charming smile |

| با لبخندی جذاب |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| She is my legacy! Yeah! |

| بله او میراث من است |

+ ورس دوم +

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| She’s like hard stone |

| او مانند سنگ محکم است |

| She is like running water |

| او مانند اب روان است |

| Despite her, I’m not alone |

| با وجود او دیگر تنها نیستم |

| The honor of being a father |

| افتخاری برای یک پدر |

| She is from the heavens |

| او از جنس آسمان‌ها است |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| That’s was so nice season |

| فصل زیبایی میشد |

+ ورس سوم +

| If I had a daughter |

| اگر دختر داشتم |

| Nothing scary for her |

| چیزی برای او ترسناک نبود |

| Beetle? Insect? Spider? |

| سوسک؟حشره؟عنکبوت؟ |

| Don’t worry!! i come there |

| نگران نباش من به آنجا می‌آیم |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

| Friends don’t have gender |

| دوستان جنسیتی نداشتند |

| If I had a daughter |

| اگر دختر داشتم |

| People are not monster |

| مردم هیولا نیستند |

| If I had a daughter |

| اگر من دختر داشتم |

 

امیر عرفانی این بار موزیک بسیار زیبای آبی مایل به قرمز را به بازار موسیقی منتشر کرد. این اثر دارای ساز بندی بسیار خوبی می باشد و کیفیت عالی دارد. 

ویدیو امیر عرفانی Reddish Blue

+ صفحه امیر عرفانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: