ویدئو پوریا ولی حس خوب از سایت آی ریتم

هنرمند: پوریا ولی اثر: حس خوب

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: نرگس قاسمی

میکس و مسترینگ: علی سلیم پور

+ ورس اول +

| چه‌حس‌خوبیه‌که‌دَری‌تِه‌دلبرمِه‌وَر |

| همه‌وِنِه‌بِدونِن‌تِئی‌مِنه‌تاج‌سر |

| برق‌ته‌چشمون‌مِسه‌ستاره‌ی‌اسمون |

| الهی‌که‌نووشه‌جدایی‌اَمِه‌میون |

+ کراس +

| ماه‌رِه‌موندنه‌یاربَوِرده‌ازدل‌قِرار |

| عاشق‌ته‌هسته‌بَوین‌ته‌مه‌حالِ‌زار |

| پشت‌پابزومن ته‌خاطری‌کل‌شهر |

| من‌ته‌خنده‌قربون‌نکانی‌ته‌مجاقهر |

+ ورس سوم +

| خشگلو دل ربایی ته جورنَوونه‌پیدا |

| دل‌هِدامِه‌تره‌من دیگه‌بئیمه رسوا |

| باته‌دیگه‌ منه دل ندارنه غصه‌ دلبر |

| اَنده‌ته‌نازنکان‌ یار ۲برودَووش‌منه‌ور |

+ کراس +

| ماه‌رِه‌موندنه‌یاربَوِرده‌ازدل‌قِرار |

| عاشق‌ته‌هسته‌بَوین‌ته‌مه‌حالِ‌زار |

| پشت‌پابزومن ته‌خاطری‌کل‌شهر |

| من‌ته‌خنده‌قربون‌نکانی‌ته‌مجاقهر |

این بار پوریا ولی اثر جدیدش را به صورت موزیک ویدیو ساخته و منتشر کرده است که بسیار بسیار با کیفیت و عالی ساخته شده است. این ویدیو توسط استدیو ایده آل کارگردانی و فیلم برداری شده است.

ویدئو پوریا ولی حس خوب

+ صفحه پوریا ولی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: