وحید کرمانشاهی ناز ناز موزیک از آی ریتم

هنرمند: وحید کرمانشاهی • اثر: ناز ناز

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی: وحید کرمانشاهی

تنظیم: مهرداد خاندل

+ ورس اول +

| ناز ناز ناز کردن ناز کردن له خود کفی |

| ناز ناز ناز کردن ناز کردن له خود کفی |

| او کراسکه ی سنیده بپوشه ی ولید کفی |

| او کراسکه ی سنیده بپوشه ی ولید کفی |

| بکره ور لید کفی .. |

| تماشا عجو کلیگه شیو مخمل له وریگه |

| تماشا عجو کلیگه شیو مخمل له وریگه |

| چه عایم شیت کریگه شیخ له دین در کریگه |

| ناز ناز ناز کردن آخ له دسه نازگد |

| چن جا هلان کشتیده هر وی یخه وازگد |

| چن جا هلان کشتیده هر وی یخه وازگد |

| ناز ناز ناز کردن له دسه ناز و نیوزد |

| کم دی شر درس بکه بپوشن مچ و پیوزد |

| آخ دیند له دسد له چوه مسد |

| آخ دیند له دسد له چوه مسد |

| بو خوم قول بیه شیو نکی تا خوم بومه گشت کسد |

| تا خوم بومه گشت کسد |

| دمو لیود باریکه هر خود یار کلهرمی |

| اندامد ریکو پیکه خود یار سروین خرمی |

| قد باریکو مل برزی هر خود سوزه پیوز پرمی |

| هر خود سوزه پیوز پرمی |

| هر و خود لوسی و خود کفی ملوسی |

| هر و خود لوسی و خود کفی ملوسی |

| کراسه تازگد بپوش دعوتیم و عروسی |

| کراسه تازگد بپوش دعوتیم و عروسی |

| آی یه چنی لوسی دی یه چنی ملوسی دی |

| کوکی یا طاووسی دی نچید بیلیدمو جی |

| قول دای و پامو بوسی دی |

| عاشق رنگ طوسی دی نازارو تک پوشی دی |

| سر گوند دلداره سر گوند دلداره |

| چمای شراو نوشیدی چمای شراو نوشیدی |

وحید کرمانشاهی عزیز و بسیار دوست داشتنی این بار آهنگ شاد کردی و بسیار جذاب به نام ناز ناز را به بازار موسیقی عرضه کرد. این آهنگ دارای ساز بندی و تنظیم خوبی می باشد. 

وحید کرمانشاهی ناز ناز