همایون شجریان مدارا از آی ریتم

هنرمند: همایون شجریان اثر: مدارا

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

نامشخص

+ ورس اول +

| از دست دل پر میزنی با خنده خنجر میزنی |

| با غیر ساغر میزنی با من مدارا میکنی |

| حال مرا میدانی و .. |

| از خود مرا میرانی و .. |

| در گوش من میخوانی و هنگامه برپا میکنی |

| یک شب مرا میسوزی و یک شب تماشا میکنی |

| با گریه میپرسم چرا با خنده حاشا میکنی |

| یک عمر امانم میدهی جانی به جانم میدهی |

| خود را نشانم میدهی دیوانه رسوا میکنی |

+ ورس دوم +

| از دست دل پر میزنی با خنده خنجر میزنی |

| با غیر ساغر میزنی با من مدارا میکنی |

| حال مرا میدانی و .. |

| از خود مرا میرانی و .. |

| در گوش من میخوانی و هنگامه برپا میکنی |

| هنگامه برپا میکنی رونق شدی بیداد را |

| شیرین شدی فرهاد را مجنون سر بر باد را |

 | پابند دل یار میکنی |

| یک شب مرا میسوزی و یک شب تماشا میکنی |

| با گریه میپرسم چرا با خنده حاشا میکنی |

| یک عمر امانم میدهی جانی به جانم میدهی |

| خود را نشانم میدهی دیوانه رسوا میکنی |

همایون شجریان عزیز و خوش قلب موسیقی مدارا را به بازار موسیقی منتشر کرد. این اثر بسیار زیباست و از فضای بسیار خوبی ساخته شده است. پیشنهاد می کنیم این اثر را از دست ندهید. این آهنگ از سریال جیران می باشد.

همایون شجریان مدارا

+ صفحه همایون شجریان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: