نعمت زنبیلباف لیلان از آی ریتم

 هنرمند: نعمت زنبیلبافاثر: لیلان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه: 

متن آهنگ

◻️ورس اول◻️

| سرزیدکن پاره کن |

| سر مالا پاره گن |

| سرزیدکن پاره کن |

| سر مالا پاره گن |

| هر درو چینار گن تا بگیما لیلانه |

| بیش د غم لانامن بی کیف حال مه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

 

◻️کراس◻️

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

 

نعمت زنبیلباف لیلان

 

◻️ورس دوم◻️

| شرجی دلم کاره کن سر مالا پاره کن |

| شرجی دلم کاره کن سر مالا پاره کن |

| هر درو چینار گن تا بگیما لیلانه |

| بیش د غم لانامن بی کیف حال مه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

 

◻️کراس◻️

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

 

◻️ورس سوم◻️

| مرضی ماره شوالارا مر خواب لواهارا |

| مرضی ماره شوالارا مر خواب لواهارا |

| گانیاچی سرلالار یرهاندرو سالدونه |

| گریه تو کانی الای که |

| یور چیمو بوی آوای که |

| گریه تو کانی الای که |

| یور چیمو بوی آوای که |

| یونش برا م هیرار کرد |

| غم هاتو خاشیانش |

| یونش برا م هیرار کرد |

| غم هاتو خاشیانش |

 

◻️کراس◻️

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

نقد و بررسی آهنگ

نعمت زنبیلباف خواننده ای که آثار گیلانی و کرمانجی بسیار زیبایی را در رزومه خود دارد و علاقه مندان به موسیقی فولک و محلی از شنیدن صدای وی بسیار لذت میبرند.

⚠️صفحه نعمت زنبیلباف را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ

برچسب گذاری شده در: