نعمت زنبیلباف لیلان از آی ریتم

 هنرمند: نعمت زنبیلبافاثر: لیلان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

نامشخص

+ ورس اول +

| سرزیدکن پاره کن |

| سر مالا پاره گن |

| سرزیدکن پاره کن |

| سر مالا پاره گن |

| هر درو چینار گن تا بگیما لیلانه |

| بیش د غم لانامن بی کیف حال مه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

+ کراس +

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

+ ورس دوم +

| شرجی دلم کاره کن سر مالا پاره کن |

| شرجی دلم کاره کن سر مالا پاره کن |

| هر درو چینار گن تا بگیما لیلانه |

| بیش د غم لانامن بی کیف حال مه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

| جزانیجه حالمه از ندیمه لیلانه |

+ کراس +

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

+ ورس سوم +

| مرضی ماره شوالارا مر خواب لواهارا |

| مرضی ماره شوالارا مر خواب لواهارا |

| گانیاچی سرلالار یرهاندرو سالدونه |

| گریه تو کانی الای که |

| یور چیمو بوی آوای که |

| گریه تو کانی الای که |

| یور چیمو بوی آوای که |

| یونش برا م هیرار کرد |

| غم هاتو خاشیانش |

| یونش برا م هیرار کرد |

| غم هاتو خاشیانش |

+ کراس +

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| هلکشیامه دالانه وخمنه ندی لیلانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

| لیلان غزل خالانه چو ول ببالم خانه |

نعمت زنبیلباف خواننده ای که آثار گیلانی و کرمانجی بسیار زیبایی را در رزومه خود دارد و علاقه مندان به موسیقی فولک و محلی از شنیدن صدای وی بسیار لذت میبرند.

نعمت زنبیلباف لیلان

+ صفحه نعمت زنبیلباف را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: