نظام جلابی اشک صورت از رسانه آی ریتم

هنرمند: نظام جلابیاثر: اشک صورت

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: رمضان قدیمی

تنظیم: علی اسدی

+ ورس اول +

| اشک صورت تو از چی دارنه صحبت آمه دلا آ مه دلا |

| بدی چی هاکردنه هین جماعت آمه دلا آمه دلا |

| اشک صورت از چی دارنه شکایت آمه دلا آمه دلا |

| بشکسه ته غرور ناشتنه ته حرمت آمه دلا آمه دلا |

+ کراس +

| اشک صورت وسه د نارمه طاقت |

| جوونی بورده ثانیه به ساعت اشک صورت |

+ ورس دوم +

| من از هیچکس نیمه مهر و محبت آمه دلا آمه دلا |

| چی بویه خدا تنه عدالت آمه دلا آمه دلا |

| خسته از مردم طعنه و تهمت آمه دلا آمه دلا |

| دل خاینه بمیرم خیال راحت آمه دلا آمه دلا |

+ کراس +

| اشک صورت وسه د نارمه طاقت |

| جوونی بورده ثانیه به ساعت اشک صورت |

نظام جلابی عزیز و بسیار خوش قلب این بار موزیک زیبای اشک صورت را به بازار موسیقی عرضه کرد. این اثر دارای ساز بندی خوبی در تنظیم می باشد و بسیار موزیک خوبی است. 

نظام جلابی اشک صورت

+ صفحه نظام جلابی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: