نزار القطری انا مظلوم حسین از آی ریتم

هنرمند: نزار قطری • اثر: انا مظلوم حسین

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

شاعر: نامشخص

+ بند اول +

| ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو |

‎| میبرد شمر از سرت معجر، فکیف تصبحون؟ |

| کودکانت را بواد غیر ذی سر هست و جای |

| آل ما دور از وطن، یا لیت قومی یعلمون |

| انعم الله علینا برسول مدنی |

| هو جدی، و ابی و واسط الکون علی |

| خیره الله من الخلق أبی |

| بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین |

| فضه قد خلصت من ذهب |

| فأنا الفضه و ابن الذهبین |

| ذهب ٌمن ذهب ٍ فی ذهب |

| و لجینٌ فی لجین ٍ فی لجین |

+ ترجع بند +

| أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین |

+ بند دوم +

| عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر |

| چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر |

| همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور |

| شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر |

| و ستجزون من الله اذا قام قیامه |

+ ترجع بند +

| أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین |

+ بند سوم +

| چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی |

| شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی؟ |

| در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی |

| أنا عطشان و قد اُحرق نطقی و لسانی |

| أنا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی |

+ ترجع بند +

| أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین |

+ بند چهارم +

| لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟ |

| لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ |

| لیس والله سوانا خلف بعد النبی |

| فرض الله علی طاعتنا کل عباد |

| فلقد شرفنا الله علی کل بری و لقد طهرنا الله بطهر ابدی |

| شرف الظاهر و الباطن فینا ازلی جدنا اشرف من کل شریف و جواد |

+ بند پنجم +

| من له جد کجدی فی الوری |

| او کشیخی؟ فأنا ابن العلمین |

| فاطمه الزهرا امی، و ابی |

| قاصم الکفر ببدر و حنین |

| عبدالله غلاما یافعا |

| و قریش یعبدون الوثنین |

| یعبدون اللات و العزی معا |

| و علی کان صلی القبلتین |

| فأبی شمس، امی قمر |

| فأنا الکوکب و ابن القمرین |

+ بند ششم +

| که خداوند تبارک و تعالی به من آیات منزه و مبری |

| به تورات و انجیل و زبور و صحف و جمله فرقان |

| چه عمی و چه یس اذا جاء وحم به تکریم و به تعظیم |

| من و مادر و جد و پدر و عم و برادر |

| شما رحم نکردید به من راه ببستید دلم را بشکستید |

| زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت |

| تو ای شمر ستمکار تو ای ملحد مکار تو ای کافر غدار |

| اگر من نشناسی، بگویم بشناسی |

| حسینم، ضیاء القمرینم، قتیل الودجینم |

| امام الحرمینم، أنا الفضه وابن الذهبینم |

| منم شهپر جبریل منم آیه ی تطهیر منم نخله خوبان منم زاده زهرا |

| منم عرش و منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم |

نزار القطری مداح عزیز و نوحه قدیمی و ماندگار انا مظلوم حسین را می توانید هم اکنون از طریق سایت آی ریتم دریافت کنید. این نوحه به دوزبان فارسی و عربی می باشد.

نزار قطری انا مظلوم حسین