میثم خسروی درده موزیک از آی ریتم

هنرمند: میثم خسروی اثر: درده

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: اهورا

آهنگ: فریاد راد

+ ورس اول +

| قَسَمَلتَه اِشکَندی رَهتی |

| دِلی دَ سیم نَمونده وابی یَه تِکه بَردی |

| بَجون خُت شُو تا دِل صُب دِیارُم اصلا خُو نیارُم |

| غِرورتَه بِشکَن بیوبَ او خُوا هَنی دوست دارُم |

| وَرگَرد وُ لالایی بِخون سی ای دلِ بیمارُم |

| بَعیه خُت مُو بَی عالم وُ آدم سَرِ جَر داروم |

| ایخی بِری فقط بِیون بَعیه تُو دیوارُم |

| ایری وَلی خُوا کِنه وَ زِوُن بیا پاکتِ سیگارُم |

+ کراس +

| آخ سِی تییَلِش کِه مِنه کَلوُم کِرده |

| خِم وُ دِلمه زِر پایَلِش لَح کِرده |

| دَرده دل مُو پِرش درده |

| بَهارِ ای دلهِ مُو مثِ پَییز زَرده |

+ ورس دوم +

| تا کَی سَرِ داغِت هَی بِخونُم |

| بٓعیه خُت دَ بُهرهسُم بیودَ نیتَرُم دَردت وَ مِن جُونُم |

| گُوتُم کِه خِتی خُوای دلُم تیی بِرُم ای دین وُ ایمونُم |

| غَم دیریت مث گِله برنویی خَرده پَس هَر دِشُونُم |

| رَحمی وَ ای دِلُم بِکُو کِ کُور وُ پیر وابی |

| بیو کِ بَعیه خُت وَ ای زِندگی سیر وابی |

| بیو گِلُم تُو شاد بکن ای دلِ بیماروم |

| وَرگرد وُ بیو اصلا مُو خُم قَضاته ایوَردارُم |

+ کراس +

| آخ سِی تییَلِش کِه مِنه کَلوُم کِرده |

| خِم وُ دِلمه زِر پایَلِش لَح کِرده |

| دَرده دل مُو پِرش درده |

| بَهارِ ای دلهِ مُو مثِ پَییز زَرده |

میثم خسروی عزیز و کار بلد موزیک بسیار شنیدنی به نام درده را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ بسیار غمگین می باشد و به زبان شیرین لری می باشد که پیشنهاد میدیم از دست ندهید.

میثم خسروی درده

+ صفحه میثم خسروی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: