مهدی دانش نفس نفس آهنگ از آی ریتم

هنرمند: مهدی دانشاثر: نفس نفس

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی: مانی مقدم

تنظیم: عرفان زیبایی

+ ورس اول +

| سعنی گورن دع اورگ گودعن گدیر |

| روحوم بدنن عایرلب ترک عدیر |

| آمان او قاش گوزوندن سنین آی قز |

| سعن باخان دا منیم جانم عل دن گدیر آمان او قاش گوزوندن |

| سنین آی قز سعن باخان دا منیم جانم عل دن گدیر |

+ کراس +

| نفس نفس ورورام عشقیم عادن گعلن دع دونیام اویان بیان |

| اولور بیر دفعه سعن گولن دع حیاتم دا گورممیشم سنین |

| کیمین بیر ملک سوالم اولسا سوگیدن گولوم جاوابع سعن دع |

| نفس نفس ورورام عشقیم عادن گعلن دع دونیام اویان بیان |

| اولور بیر دفعه سعن گولن دع حیاتم دا گورممیشم سنین |

| کیمین بیر ملک سوالم اولسا سوگیدن گولوم جاوابع سعن دع |

+ ورس دوم +

| سعنی نفس چکیرم من اوزوم دن گدیرم |

| دسعلر کیم دی گوزل سعنی نفس چکیرم |

| منیم ایسدکلی یارم عای شیرین دیل خانم |

| سعنه حیران دع اورگ گوزو جیران خانم گوزو جیران خانم |

| نفس نفس ورورام عشقیم عادن گعلن دع دونیام اویان بیان |

| اولور بیر دفعه سعن گولن دع حیاتم دا گورممیشم سنین |

| کیمین بیر ملک سوالم اولسا سوگیدن گولوم جاوابع سعن دع |

مهدی دانش هنرمند عزیز کشور این بار موزیک زیبای خود را به نام نفس نفس منتشر کرده است. بشنوید و لذت ببرید!

مهدی دانش نفس نفس

+ صفحه مهدی دانش را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: