مرتضی ستاری نسیم خزان آهنگ از آی ریتم

هنرمند: مرتضی ستاری • اثر: نسیم خزان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: محمدمهدی سلیمیان

پیانو: پویا رفیعی

ویولن: پوریا کرمی

| چو نسیم خزان بوزید |

| گل و سبزه و لاله گذشت |

| دگر از سر گلشن و دشت |

| پرنده بهاری خموش و دلشکسته |

| در آشیان نشسته |

| چو شاخه های پرگل می لرزد |

| گل می ریزد |

| ز باد سر پائیز |

| به گلشن غم انگیز |

| چو اشک تیره بختان |

| ز شاخه درختان |

| فتاده برگ لرزان |

| تو امید و قرار منی |

| تو مه شب تار منی |

| تو همیشه بهار منی |

| در آن خزان زیبا |

| من و تو مست و شیدا |

| کنار هم نشستیم |

| نسیم مهرگانی گل میریخت |

| بر گیسویت |

| شکسته رونق گل |

| دگر ز رنگ و بویت |

| خزان رسیده بر دشت |

| بهار و سبزه بگذشت |

| بهار من کجایی؟ |

مرتضی ستاری عزیز و دوست داشتنی این بار قطعه بسیار زیبای نسیم خزان را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ بسیار فضای کلاسیک و جذابی دارد و بسیار موزیک حرفه ایست. تنظیم کار فوق العاده زیبا و از ساز زنده پیانو و ویولن و .. نیز بهره گرفته شده است.

مرتضی ستاری نسیم خزان